دستگاه خامه خشک کن (خامه پولکی)

خامه پولکی محصولی است که با بستنی سنتی مخلوط شده وطعم خوبی را ایجاد می کند.

دستگاه خامه خشک کن (خامه پولکی) در دو نوع تولید می شود:

1-دستگاه خامه خشک کن 18 کیلو در ساعت

2-دستگاه خامه خشک کن 25 کیلو در ساعت

1-1) دستگاه خامه خشک کن 18 کیلو در ساعت با موتور خنک کننده 3 اسب بیتزر می باشد.

1-2) دستگاه خامه خشک کن 25 کیلو در ساعت با موتور خنک کننده 5.5 اسب بیتزر می باشد.

مشخصات دیگراین دستگاه شامل غلطک وتیغه برش وهمچنین اینورتر جهت تنظیم دور می باشد.

نحوه کارکرد دستگاه خامه خشک کن (خامه پولکی):

موتور خنک کننده گاز را به سمت غلطک فرستاده وغلطک با چرخش دورانی خامه های چسبیده را به تیغه برش می زند ودر نهایت خامه ها قطعه قطعه شده ودر ظرف ریخته می شود.