تری بلندر:یکی از محصولات (ماشین آلات) تولیدی کارخانه صنعتی ماشین سازی آقایاری دستگاه تری بلندر three belender می باشد.

تری بلندر های تولیدی این کارخانه شامل 2 نوع تری بلندر می باشد:

الف)تری بلندر مواد خشک

ب)تری بلندر مواد خشک ومایعات

توضیحات:

الف)تری بلندر مواد خشک : این تری بلندر درسه نوع می باشد.

1- تری بلندر بونکری

2- تری بلندر مخزنی

3- تری بلندر کوبشی

1) تری بلندر بونکری: این نوع تری بلندر دارای یک مخزن بونکری می باشد که در داخل آن جهت بهتر مخلوط کردن زائده هایی تعبیه گردیده است.شمایل ظاهری آن مانند بونکرهای سیمان می باشد با این تفاوت که این بلندر کاملا استنلس استیل می باشد.این تری بلندر مخصوص مواد پودری می باشد.

2) تری بلندر مخزنی: این نوع تری بلندر متشکل از یک مخزن بصورت نیم استوانه خوابیده می باشد که در داخل آن پروانه استیل تعبیه گردیده وحالت مکانیکی آن بصورتی تعبیه گردیده است که در صورت چرخیدن,مواد خشک را از پایین وبالا بصورت یکسان باهم مخلوط می نماید ودر انتهای آن دریچه ای جهت تخلیه تعبیه گردیده است.این نوع تری بلندر مخصوص مواد پودری می باشد.

3) تری بلندر کوبشی: این نوع تری بلندر شامل دو مخزن بصورت قیف یک طرفه می باشد که به هم متصل بوده و در صورت چرخیدن مواد با کوبشی وبا یکدیگر مخلوط می گردند.این تری بلندر مخصوص مواد پودری می باشد.

ب)تری بلندر مواد خشک ومایعات: این نوع تری بلندر شامل سه نوع تری بلندر می باشد.

1)تری بلندر یک موتوره

2)تری بلندر دو موتوره

3)تری بلندره دو موتوره سه جداره

توضیحات:

1) تری بلندر یک موتوره : شامل یک سینی ویک مخزن ویک موتور وهمزن در انتهای مخزن می باشد که به یکدیگر متصل می باشد.یکی از موارد استفاده این تری بلندر جهت مخلوط کردن شیر وشکرو صعلب جهت ساخت شربت بستنی می باشد.از این تری بلندر در کارنبات وعرقیات وگلاب گیری نیز استفاده می شود.در کارخانجات داروسازی وسرم سازی نیز جهت مخلوط نمودن آب مقطر ونمک استفاده می شود.

2) تری بلندر دو موتوره: این نوع تری بلندر شامل یک سینی ویک قیف ویک مخلوط کن می باشد که یک پمپ استیل جهت انتقال مواد مخلوط شده در قسمت خروجی این مخلوط کن قرار گرفته است.
یکی از موارد استفاده این تری بلندر جهت مخلوط کردن شیر وشکر وصعلب جهت ساخته شربت بستنی می باشد.از این تری بلندر در کارخانجات عرقیات و گلاب گیری نیز استفاده می شود.در کارخانجات داروسازی وسرم سازی برای مخلوط نمودن آب مقطر ونمک نیز استفاده می گردد.

3) تری بلندر دو موتوره وسه جداره: این نوع تری بلندر شامل یک سینی و یک مخزن استیل 200 لیتری بصورت سه جداره می باشد.در داخل مخزن یک همزن استیل جهت مخلوط نمودن مواد وجود دارد.این مخزن قابلیت وصل شدن به دیگ بخار را داشته همچنان که مواد را باهم مخلوط می کند توانایی پخت مواد با حرارت بخار را دارد,در داخل این مخزن سنسور جهت نمایش دمای داخل مخزن وجود دارد.
در قسمت خروجی توری استنلس استیل نصب گردیده وبعد از آن مواد بوسیله پمپ استیل انتقال داده می شود.یکی از موارد استفاده این تری بلندر جهت مخلوط کردن شیر وشکر صعلب جهت ساخت شربت بستنی می باشد.از این تری بلندر در کارخانجات عرقیات وگلاب گیری نیز استفاده می شود. در کارخانجات داروسازی وسرم سازی نیز جهت مخلوط نمودن آب مقطر ونمک استفاده می شود.