با درود فراوان بر هموطنان گرامی:یکی از محصولات ماشین سازی آقایاری سازنده دستگاه های تولید بستنی ولبنیات همین دستگاه پرکن وبسته بندی بستنی حصیری می باشد.

به این ترتیب دستگاه شامل نان گذار اول,رمپ وسنسور,پرکن وبرش بستنی,سنسور,نان گذار دوم وسپس بسته بندی وتاریخ زن را شامل می باشد.دستگاه پرکن وبسته بندی بستنی حصیری توانایی پرکردن وبسته بندی چند نوع بستنی از جمله بستنی حصیری گرد وچهار گوش را دارد.

مطالب مرتبط