پمپ استنلس استیل سانترفریوژ:

پمپ های ساخته شده توسط کارخانه صنعتی ماشین سازی آقایاری سانترفریوژ بوده وشامل 2 دسته می باشند:

الف)پمپ استنلس استیل تکفاز 2 اسب

ب)پمپ استنلس استیل سه فاز 3 اسب

هر دو نوع پمپ استیل شامل یک مجموعه مکانیکی می باشند که قطعات آن به شرح ذیل می باشد.

1-قسمت ورودی پمپ استیل که مهره ماسوره 51 می باشد.

2- قسمت خروجی پمپ استیل که مهره ماسوره 38 می باشد.

3-پمپ استیل دارای پایه های قابل ریگلاژ می باشد.

4-گلدانی از جنس آلومینیوم جهت سبک سازی پمپ استیل می باشد.

5-نیم کاسه استنلس استیل که در پشت پروانه پمپ استیل قرار میگیرد.

6-سیل مکانیکی وشفت استنلس استیل از دیگر اجزاء پمپ استیل می باشد.

7-پروانه کتابی استنلس استیل316(ضداسید)از دیگر مزایای این پمپ استیل می باشد.

8-پمپ استیل دارای کاور استنلس استیل می باشد.